Kişisel veri ihlali bildirimlerinin elektronik ortamda Kurula iletilmesi

Kişisel veri ihlali bildirimleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kurul kararı ile Kurula yapılacak veri ihlal bildiriminde standart bir “Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu”unun kullanılmasına karar vermiştir.

Bildirim formunun Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sayfası üzerinden elektronik ortamda doldurulmasına imkan sağlandığı 06 Ocak 2020 tarihinde Kurum’un web sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu kapsamda; “Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu”nun aşağıda belirtilen site bağlantısı yoluyla Kurula iletilebilmesi mümkün hale getirilmiştir.  

https://ihlalbildirim.kvkk.gov.tr/