kişisel verilerin korunması eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi (Kurumsal)

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi Neden Önemli?

Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen tüm işletme ve kurumların birinci derecede yükümlülüğü haline gelmiştir.

İşletme ve kurumların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile gelen yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli olan en önemli konulardan biri de;

– Yönetici ve çalışanların konu hakkında eğitilerek kurumsal farkındalığın yükseltilmesi,

– Çalışanların ortak bir bilinç ile kişisel verilerin korunması sürecini yönetim/insan kaynakları, hukuk ve bilişim boyutlarıyla bütünleşik bir bakış açısıyla ele almaları,

– Kişisel verilerin korunması yönetim sisteminin işlevselliği ile sürdürülebilirliğinin her zaman göz önünde bulundurulmasıdır.

Bu doğrultuda, Qualis Grande olarak işletmenize ve kurumunuza değer katacak Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi hizmetimizi siz değerli müşterilerimize sunuyor ve katılım sertifikası vererek aldığınız eğitimleri belgelendiriyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi Detayları:

Eğitim Seviyesi: İleri

Eğitimin Süresi: 6-10 saat

Eğitimin Amacı: 

– Çalışanların ortak bir bilinç ile kişisel verilerin korunması sürecini yönetim/insan kaynakları, hukuk ve bilişim boyutlarıyla bütünleşik bir bakış açısıyla ele almalarını sağlamak.

– Yönetilebilir bir Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi kapsamında sürdürülebilirliği sağlamak.

Eğitime Kimler Katılmalı: Gerçek veya tüzel kişileri temsil yetkisi olan yöneticiler, firma sahipleri, kurumunuzda KVKK’dan sorumlu olan idari ve teknik birim çalışanları, denetmenler, sistem yöneticileri, ağ yöneticileri, bilgi güvenliği uzmanları, kurumunuz özel teşkilatlanmasına göre sizlerin teklif edeceği ilave personel.

Eğitim Sonucu Elde Edilecek Kazanımlar: İşletme veya kurumların KVKK mevzuatına uyumu için gereken bilinçlenme sağlanır, bu kapsamda yürütülmesi gereken faaliyetlere altyapı oluşturur.

Eğitimin Yeri: Kurumunuzda/tesisinizde uygun göreceğiniz bilgisayar destekli sunum yapılabilecek bir ortam

Eğitim İçeriği:

 • Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki Dayanağı
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Kapsamı
 • Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi
  • Veri Kayıt sistemi
 • Veri sorumlusu ve Veri İşleyen
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
  • Açık Rıza
 • Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme
  • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
 • Kişisel Verilerin Aktarılması
  • Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması
  • Kişisel Verilerin Yurt Dışında Aktarılması
 • Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
  • Aydınlatma Yükümlülüğü
  • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
   • Kişisel veri güvenliğine ilişkin idari tedbirler
   • Kişisel veri güvenliğine ilişkin teknik tedbirler
  • Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü
   • VERBİS-Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
   • Kişisel Veri İşleme Envanteri
  • İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması ve Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü
   • Başvuru ve Şikâyet
  • Bildirim Yükümlülüğü
 • Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Cezai Yaptırımlar
 • Yükümlülüklere Aykırı Davranılması (İdari Yaptırımlar)
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel verilerin korunmasındaki en temel esas veri güvenliğidir. Bu doğrultuda, veri güvenliği konusunda detaylı bilgi sahip olmak isterseniz Siber Güvenlik eğitimimize de göz atmanızda fayda olacaktır’