Kişisel Verilerin Korunması Eğitimleri

Genel Katılıma Açık Kişisel Verilerin Korunması Eğitimlerimiz

Yaklaşan Eğitimler:

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi

kvkk eğitimi

Eğitim Tarihi:

14 Mart 2020

Eğitim Zamanı:

10.00 – 18.00 saatleri arasında

Eğitim Yeri:

Bayraklı / İzmir

 • Eğiticiler:
 • Qualis Grande İş Çözümleri ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Öz Hukuk ve Danışmanlık

Eğitim içeriği ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.


Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi Neden Önemli?

İş yaşamında herhangi bir kurumda ya da işletmede kişisel veriler ile ilgili işlemleri yürüten süreçlerde görev yapanların, bu süreçlerdeki iş ve faaliyetlerini hukuka uygun olarak yürütmesi bir zorunluluktur.

Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen tüm işletme ve kurumların birinci derecede yükümlülüğü haline gelmiştir.

Kişisel verilerin saklanması ve işlenmesi kapsamında veri sorumlularının çeşitli yükümlülükleri olduğu gibi, ilgili kişinin de (veri sahibi) hakları bulunmaktadır.

Genel katılıma açık olarak gerçekleştirdiğimiz Kişisel Verilerin Korunması Eğitimleri ile;

 • KVKK konusundaki farkındalığınızı artırmayı,
 • Faaliyetlerinizi Kişisel Verilerin Korunması hukukuna uygun olarak yürütebilmeniz için gereken bilgi düzeyini sizlere kazandırmayı,
 • Yükümlülüklerinizi ve haklarınızı anlamanızı kolaylaştırmayı,
 • Kişisel Verilerin Korunması kapsamında alınması gereken idari ve teknik tedbirler hakkında sizleri detaylı olarak bilgilendirmeyi,
 • Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili süreçler hakkında detaylı bilgi sahibi olmanızı sağlamayı,
 • KVKK uyum süreçlerinizi etkin bir şekilde yönetebilecek bilgi ve beceriyi sizlere kazandırmayı,
 • KVK Yönetim Sistemini kurabilmek için, sırasıyla hangi işlemlerin yapılması gerektiğini gösteren KVK Yönetim Sistemi Kurulumu Yol Haritasını sizlere kazandırmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, Qualis Grande olarak Kişisel Verilerin Korunması konusunu kapsamlı olarak ele aldığımız Kişisel Verilerin Korunması Eğitimini siz değerli katılımcılarımıza sunuyor ve eğitim sonunda katılımcılara KVK Eğitim Sertifikası veriyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi İçeriği:

 • Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki Dayanağı
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Kapsamı
 • Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi
  • Veri Kayıt sistemi
 • Veri sorumlusu ve Veri İşleyen
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
  • Açık Rıza
 • Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme
  • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
 • Kişisel Verilerin Aktarılması
  • Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması
  • Kişisel Verilerin Yurt Dışında Aktarılması
 • Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
  • Aydınlatma Yükümlülüğü
  • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
   • Kişisel veri güvenliğine ilişkin idari tedbirler
   • Kişisel veri güvenliğine ilişkin teknik tedbirler
  • Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü
   • VERBİS-Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
   • Kişisel Veri İşleme Envanteri
  • İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması ve Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü
   • Başvuru ve Şikâyet
  • Bildirim Yükümlülüğü
 • Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Cezai Yaptırımlar
 • Yükümlülüklere Aykırı Davranılması (İdari Yaptırımlar)
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu