Kişinin cep telefonu numarasının bir şirketçe işlenmesi ve reklam/bilgilendirme amaçlı aranması hakkında Kurul Kararı (2019/204)

İlgili kişinin şahsına ait cep telefonunu bilgisinin açık rızası olmaksızın bir yatırım ve menkul değerler şirketi tarafından işlenmesi ve bilgilendirme/reklam amaçlı aranması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapılan başvuru ile ilgili olarak, Kurulun yaptığı inceleme sonucunda;

  • Şikayete konu başvuru, veri işleme şartları açısından değerlendirildiğinde şirketin şikayetçinin telefon numarasını işlemesinin KVKK’nın 5 inci maddesinde sayılan şartlardan herhangi birine dayanmaması nedeniyle, şirketin hukuka aykırı bir veri işleme faaliyetinde bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, şirket hakkında 75.000 TL idari para cezası uygulanmasına,
  • Şikayetçinin Şirketin bir pazarlama personelinin başka bir şirkette çalışırken müşterisi olması nedeniyle, bu personelin yeni işyeri olan söz konusu şirkete bu verileri aktardığına ilişkin iddialarına ilişkin olarak; şikayetçinin TCK’nun 136 ncı maddesi hakkında bilgilendirilmesine,
  • Şikayetçinin şirkete yaptığı başvurusunda yer alan kişisel verilerinin kimlerden ne şekilde elde edildiğine dair bilgi talebine söz konusu şirketçe cevap verilmemiş olması nedeniyle, şirketin Kanuna uyum konusunda gerekli hassasiyeti ve özeni göstermesi yönünde uyarılmasına ve söz konusu hususlarda şikayetçiye bilgi vermesi yönünde talimatlandırılmasına, karar verilmiştir.

Kurul kararına ulaşmak ve detaylı bilgi edinmek için tıklayınız !