Kişisel Verileri Koruma Kurulu veri ihlali nedeniyle Facebook’a idari para cezası uyguladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 18.09.2019 tarih ve 2019/269 sayılı Kararı ile, Facebook “Başkasının Gözünden Gör” uygulaması üzerinden gerçekleşen veri ihlali nedeniyle;

  • Facebook’un bahse konu veri ihlali kapsamında Kanunun 12 inci maddesi (1) numaralı fıkrasında belirtilen teknik ve idari tedbirlerde kusurunun bulunması nedeniyle, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 1.150.000 TL,
  • Söz konusu veri ihlalinin 25 Eylül 2018 tarihinde tespit edilmesine rağmen Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince veri ihlali hakkında Kuruma bildirim yapılmadığı hususu da dikkate alınarak, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 450.000 TL,

olmak üzere toplam 1.600.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermişitr.

Karar özetine ulaşmak için tıklayınız!