Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Dokümanı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca hazırlanan ”Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Dokümanı” Kurumun internet sayfasında yayınlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan kişisel veri, kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler, kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişilerin hakları, veri sorumlusuna başvuru, Kurula şikayet, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü ve istisnalar gibi temel konuların veri sorumluları ve ilgili kişilerce daha kolay anlaşılabilmesini temin etmek üzere başlıklar halinde örnekleri içeren kitapçığa Kurum internet sayfasında “Yayınlar” menüsü altında yer alan “Diğer Dokümanlar” başlığı aracılığıyla veya https://kvkk.gov.tr/Icerik/5383/Diger-Dokumanlar linki ile giriş yaparak ulaşılabilmektedir.