Sunucuları yurt dışında bulunan şirketten veri saklama ve e-posta hizmeti alınması hakkında Kurul Kararı (2019/157)

Ücretsiz bir kurumsal e-posta hizmeti sunan açık kaynak kodlu yazılım aracılığıyla sağlanan uzantıya sahip kurumsal e-posta adreslerinin, Google (gmail) üzerinden yine aynı uzantıya sahip olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda bir veri sorumlusunca yapılan başvuru sonrasında Kurul tarafından;

  • Google firmasına ait G-mail e-posta hizmeti altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, böyle bir durumda kişisel verilerin yurt dışına aktarılmış olacağına ve veri sorumlularının söz konusu uygulamayı KVKK’nın “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmesine,
  • Sunucuları yurt dışında bulunan veri sorumlularından/veri işleyenlerden temin edilen saklama hizmetlerinin de Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine, karar verilmiştir.

Kurul kararına ulaşmak ve detaylı bilgi edinmek için tıklayınız !