Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Yayımlanmasına İlişkin Kurul Kararı (2019/188)

Öğrencilerin kişisel verisi niteliğindeki sınav sonuçlarını internet ortamında yayımlayan bir üniversitenin uygulaması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapılan başvuruda;

  • Üniversitenin yayınladığı kişilerin sınav sonuçlarının üçüncü kişilerin erişimine açık olduğu, bu uygulamanın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) aykırılık teşkil ettiği belirtilerek,
  • Söz konusu uygulamanın düzeltilmesi, üniversitedeki sınav sonuçlarının kullanıcı adı-şifre ile giriş yapılan güvenli bir sistem ile açıklanması talep edilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda;

  • İlgili üniversiteden talep edilen bilgi ve belgelerin yasal süre içinde yanıtlanmaması suretiyle KVKK’ya aykırılık oluşturduğu dikkate alınarak, kamu kuruluşu olarak değerlendirilen söz konusu üniversitede görev yapan sorumlular hakkında KVKK’nın 18 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası çerçevesinde disiplin hükümlerine göre işlem yapılmasına,
  • İlgili üniversitenin sınav sonuç duyuru sisteminin tekrar tasarlanarak kimlik doğrulama yönteminin benimsendiği, sadece sınava giren bireyin kendi TC Kimlik numarası ve doğrulama kodu ile yalnızca kendi sonuç verilerine ulaştığı bir duyuru sisteminin kullanılması yönünde üniversitenin talimatlandırılmasına, karar verilmiştir.

Kurul kararına ulaşmak ve detaylı bilgi edinmek için tıklayınız !