Kişisel Verilerin Korunması kapsamında, ihtiyaç duyabileceğiniz tüm mevzuata aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Kanunlar

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yönetmelikler

 Veri Sorunluları Sicili Hakkında Yönetmelik

 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmsei Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

 Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

 Kurul kararlarına ulaşmak için tıklayınız.