Kişisel Verilerin Korunması konusundaki şikayetler artık elektronik ortamda Kurula iletilebiliyor (KVKK Şikayet Modülü)

KVKK Şikayet Modülü

İlgili kişilerce yapılacak şikayetlerin elektronik ortamda Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iletilebilmesine olanak sağlayan ”KVKK Şikayet Modülü” 09 Ocak 2020 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.

Şikayet modülüne https://sikayet.kvkk.gov.tr bağlantı adresinden ulaşılabilecektir.

Şikayet modülüne bağlantı adresinden giriş yapılması sonrasında, kullanıcılar, modülün yönlendirmesiyle E-Devlet üzerinden erişim sağlayarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.