kvkk uyum danışmanlığı

KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK Uyum: Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi

İdeal bir Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi; bütünleşik bir yaklaşımla yönetilen bir sistem olmalıdır.

Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması yönetim sisteminiz insan kaynakları/yönetim, hukuk ve bilişim alanlarının koordineli şekilde çalışmasıyla sonuca ulaşan, güvenilir ve sürdürülebilir bir yapıda olmalıdır.

İşte bu gereklilikleri ön planda tutmak suretiyle, müşterilerimize değer katacak Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sisteminin bütünleşik bir yapıda hayata geçirilebilmesi için;

 • Yönetim ve bilişim alanında yetkin danışmanlar ve alanında uzman hukuk ve siber güvenlik çözüm ortaklarının müşterek çalışması ile işletmenizin/kurumunuzun mevcut durumunu ve buna bağlı olarak ihtiyaçlarınızı detaylı olarak tespit ediyor,
 • Sizlere en uygun çözümleri sunuyor,
 • Veri güvenliği konusundaki standartlarınızı yükseltiyor,
 • Konu kapsamında uygulama süreçlerinizi iyileştiriyor,
 • Kişisel verilerin korunmasına yönelik güvenilir ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi kurmanızı sağlıyor,
 • Talep etmeniz halinde, sisteminizin sürdürülebilirliği kapsamında periyodik destek hizmeti sunuyoruz.  

Bu kapsamda yürüttüğümüz kvkk uyum danışmanlığı hizmetimizi, müşteri özelinde ve tüm paydaşları dikkate alarak yapılacak olan koordineli bir planlama kapsamında, proje yönetimi prensiplerine uygun olarak yürütmekteyiz.


Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi Kurulumu

KVKK uyum çalışmalarımız kapsamında, işletmenizin/kurumunuzun ihtiyaçlarına özgü çözümler üreterek,  bütünleşik bir yaklaşımla yönetilen ideal bir Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemini hayata geçiriyoruz.

Kişisel verilerin korunması sürecini en iyi şekilde yönetmenize ve bu konudaki yükükmlülüklerinizi tam olarak, etkin bir biçimde yerine getirebilmenize olanak sağlıyoruz.

Bu kapsamda, hizmet sürecimiz;

KVKK uyumu mevcut durum analizi ve raporlama:

 • Yönetim kademesi ve ilgili departman yöneticileri ile danışmanlık projesi başlangıç toplantısının yapılması,
 • KVKK uyum projesi ekibinin oluşturulması,
 • Kuruma özel danışmanlık proje planının hazırlanması,
 • Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi,
 • Kurumsal yapı, veri işleme süreç yapısı ve veri mimarisi incelemesi,
 • Kişisel veri toplama ve işleme faaliyeti analizi,
 • Veri kayıt ve yönetim sistemi güvenlik durum analizi,
 • Veri ihlal durumu risk analizi,
 • Durum analizleri sonucunun raporlanması (alınması gereken idari ve teknik tedbirler, uygulanması gereken süreç ve faaliyetler, risk değerlendirmesi, kurumsal çözüm önerileri)
 • Rapor özetinin müşteri yönetim kademesine sunumu.

KVKK yönetim sistemi kurumsal çözüm paketi uygulaması (idari ve hukuki tedbirler):

 • Kişisel veri ihlal riskini azaltmak ve yönetilebilir hale getirmek için kurumsal yapı ve veri işleme süreçlerinin KVKK ile uyumlu hale getirilmesine yönelik danışmanlık,
 • Kişisel veri toplama ve işleme yöntemlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması teklifleri,
 • VERBİS ile uyumlu kişisel veri işleme envanterinin hazırlanmasına rehberlik,
 • Kişisel veri saklama ve imha politikasının oluşturulmasına rehberlik,
 • Aydınlatma metinleri, KVKK uyumlu sözleşmeler gibi dokümanların hazırlanması veya revize edilmesine yönelik danışmanlık,
 • Başvuru yanıtlama sürecinin düzenlenmesine yönelik danışmanlık,
 • VERBİS kurum kaydının gerçekleştirilmesi için rehberlik.

KVKK yönetim sistemi kurumsal çözüm paketi uygulaması (teknik tedbirler):

 • Siber güvenlik ve bilişim teknolojileri güvenlik yönetim sisteminin oluşturulmasına yönelik danışmanlık,
  • Bilgi güvenliği organizasyon yapısının tesisi,
  • Güvenli veri yaşam döngüsüne yönelik politika, yönerge ve talimatların oluşturulması,
 • Teknik altyapı uyum çalışması,
  • Veri güvenliği tedbirlerinin alınması: veri gizliliğinin tesisi, veri bütünlüğünün korunması, veri erişilebilirliğinin düzenlenmesi,
  • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemlerinin oluşturulması,
  • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliğinin sağlanması: şifreleme, veri maskeleme, yedekleme, güvenlik duvarları, yetki matrisi, kullanıcı hesap yönetimi, Log kayıtlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • İhlal bildirimi esasları ve ihlalde uygulanacak hal tarzlarının belirlenmesine rehberlik,

Faaliyet sonu değerlendirmesi:

 • Hizmetin sonuçlandırılmasıyla birlikte kurulan sistem ve süreçler özelinde yönetici ve çalışanlar bilgilendirilir ve kazanımlar değerlendirilir.

KVKK Yönetim Sistemi Denetimi ve Sürdürülebilirlik

Şirketinizde ve kurumunuzda sizlerle birlikte oluşturduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sisteminin kurumsal sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu alandaki kazanımlarınızın kaybolmaması çok önemlidir.

Kişisel verilerin korunması konusundaki uygulama süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi kapsamında, talep etmeniz halinde sizlere destek sunmaya devam ederek danışmanlık hizmetimizi sürdürüyoruz.

Bu kapsamda;  

 • İdari, hukuki ve teknik sistem devamlılığının periyodik denetimini yapıyor,
 • Düzenli veri güvenliği testleri uyguluyor, (özel nitelikli veri işleme durumunda zorunluluktur- ”Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı)
 • Denetim sonuçlarını raporluyor,
 • Risk değerlendirmenizi güncelliyor,
 • Yeni gelişmeler hakkında yönetici ve çalışanları bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz.

Qualis Grande İş Çözümleri ve Danışmanlık Hizmetleri olarak; yönetim danışmanlığı konusunda uzman ekibimiz, hukuk uzmanı (avukat) ve bilişim uzmanından oluşan bütünleşik ve dinamik ekibimizle sizlere değer katmaya devam ediyoruz.