kvkk yükümlülükler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusunun yükümlülükleri nelerdir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; tamamen veya kısmen otomatik olan, ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde eden, kaydeden, depolayan ve muhafaza eden, değiştiren, yeniden düzenleyen, açıklayan, aktaran, devralan, elde edilebilir hâle getiren, sınıflandıran, kullanılmasını engelleyen ve bunlara benzer işlemleri veriler üzerinde gerçekleştirilen, gerçek ve tüzel kişiler Kanun’da belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadır.

KVKK Yükümlülükleri