kvkk-yükümlülüklere aykırı davranılması

KVKK-Yükümlülüklere Aykırı Davranılması ve İdari Yaptırımlar

KVKK : İdari Yaptırımlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nda düzenlenmiş yükümlülüklere aykırı davranılması halinde uygulanacak idari yaptırımlar Kanun’un 18’inci maddesinde belirtilmiştir. 

Bu kapsamda; aydınlatma ve veri güvenliğini sağlama, Kurul kararlarını yerine getirme ile Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü gibi yükümlülüklere aykırı davranılması kabahat olarak öngörülerek idari para cezası yaptırımına bağlanmıştır.

Hangi idari yaptırımların uygulanacağına Kurul tarafından karar verilmekte olup, verilen yaptırım kararlarına karşı yargı yolu açıktır

İdari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

Kabahat kapsamında sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi halinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

Güncel idari para cezası tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Aydınlatma  yükümlülüğünün ihmali

 • 9.000 – 180.000 TL (2020 – Güncellenmiş ve en yakın bine yuvarlanmış durum)
  • 5.000 – 100.00 TL (2016 – Kanun’da öngörülen)

Veri Güvenliği  yükümlülüğünün ihmali

 • 27.000 – 1.802.000 TL (2020 – Güncellenmiş ve en yakın bine yuvarlanmış durum)
  • 15.000 – 1.000.00 TL (2016 – Kanun’da öngörülen)

Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık

 • 36.000 – 1.802.000 TL (2020 – Güncellenmiş ve en yakın bine yuvarlanmış durum)
  • 20.000 – 1.000.00 TL (2016 – Kanun’da öngörülen)

Kurul kararlarına muhalefet

 • 45.000 – 1.802.000 TL (2020 – Güncellenmiş ve en yakın bine yuvarlanmış durum)
  • 25.000 – 1.000.00 TL (2016 – Kanun’da öngörülen)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle veri sorumluları hakkında uygulamış olduğu karar örneklerine ulaşmak için tıklayınız!