Etiket: kvkk

İlgili Kişi ile Veri Sorumlusu Şirket Arasında Gerçekleştirilen Telefon Görüşme Kayıtlarının İlgili Kişiye Verilmesi Talebinin Reddedilmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı (2020/13)

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, veri sorumlusu şirket ile ilgili kişi arasında imzalanan aracılık sözleşmesine ilişkin işlemlerle bağlantılı olarak ilgili kişiyle yapılmış olan telefon görüşmesi kayıtlarına erişim talebinin reddedilmesi hakkında. …

Bir eğitim kurumu tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya reklam/bilgilendirme içerikli mesaj gönderilmesi hakkındaki Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı (2020/20)

Eğitim Kurumu tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya reklam/bilgilendirme içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin şikayet hakkında yapılan inceleme sonucunda veri …